Nyheter

Den nya Eco Time tvättmaskinen är den bästa bundsförvanten för att spara vatten, tid och energi:
Alternativet Energisparande, 20°C zonprogrammen och närvaron av Vattenbalanssensorn garanterar optimala tvättresultat med maximalt energisparande.

Vattenbalanssensorn är aktiv under alla tvättprogram och mäter tvättens vikt så att trumman endast fylls med den erforderliga mängden vatten och garanterar därmed minsta energiförbrukning för uppvärmningen.

Alternativet Energisparare garanterar maximalt energisparande med upp till 70 % jämfört med tvättprogrammet 30°C bomull. Tack vara trummans speciella rörelse säkerställs tvättprestanda för ett 30°C program vid lägre temperaturer.

Energiklass

Den av Indesits Eco Timing tvättmaskiner uppnådda klass A++ bevisar deras energieffektivitet och garanterar maximalt energisparande för alla tvättprogram och för alla tvättmängder.

20°C zon

Zonprogrammen 20°C är utvecklade för tvätt av plagg vid låga temperaturer (20°C) och garanterar tvättresultaten för et 40°C program och med energibesparingar upp till 40%, Trumman rörs på speciella sätt under varje program för att optimera tvättmedlets verkan av helt avlägsna smuts och fläckar.

Spara energi

Indesit utvecklade alternativet Energisparare så att du kan spara upp till 70 % energi jämfört med tvättprogrammet 30°C bomull! I kombination med programmen Bomull, Syntet och Jeans säkerställer Energispararen resultaten i en 30°C tvätt vid lägre temperaturer.

Spara tid

Alternativet Eco Time är tillgängligt för alla bomulls- och syntetprogram och möjliggör att tvätta upp till 3 kg lätt smutsade plagg på upp till 30% kortare tid än ett normalt bomullsprogram.

Spara vatten

Vattenbalanssensorn i Eco Time tvättmaskiner är aktiverad under samtliga tvättprogram och mäter tvättens verkliga vikt varför trumman fylls med endast den erforderliga mängden vatten.

Indesits Eco Time tvättmaskiner erbjuder program för alla behov. Tack vare den speciellt fulländade trumman möjliggör Indesit tvättmaskiner att du kan tvätta den dagliga tvätten på ett effektivare sätt och på ett skonsammare sätt, även med verkligt snabba tvättar.

Speciella program

Jeansprogrammet möjliggör att tvätta denimtyg grundligt utan att utsätta tygen för risken att blekas eller förlora fiber.

Expressprogrammet gör det möjligt att fräscha upp en last lätt smutsade plagg (upp till 1,5 k) på endast 15 minuter.

Indesits teknologi används även i ett speciellt program för tvätt av skor: i programmet Speciella skor motverkar trummans rotationshastighet slag, huvudorsaken till skada.

Programmen Sport Intensiv och Sport lätt har utvecklats för tvätt av mer eller mindre smutsiga sportkläder med total hänsyn tagen till alla sorters tyger vilket ger optimala tvättresultat.