Direkt assistans


Det finns 200 högt kvalificerade Indesit tekniker till ditt förfogande för att tillfredsställa hjälp eller underhåll som du behöver för din maskin.

Ring på telefon 0775757450, imellan kl 08.00 - 16.00 måndag till fredag. Här kan du få hjälp för att få svar på eventuella frågor, hitta rätt serviceverkstad osv.

Viktigt: Ha upplysningar som modellbeteckning, serienummer, commercial code och köpehandligar tillgängliga när du ringer verkstaden eller till oss på tel. 0775757450 !

Presskontakt:
Pietro Gheller
Mikael Perez
press_nordic@whirlpool.com