Indesit Support > Felsökning

Felsökning / Troubleshooting

FAQ to help you solve issues with your domestic appliance.

Find solutions to all the most common issues, which can affect the function and maintenance of your washing machine, dishwasher, refrigerator, Oven, Hobs, and other domestic appliances. With Indesit's online assistance, fixing your own appliance has never been easier.

Följ våra enkla tips: du kommer att upptäcka hur enkelt det är att ta hand om dina apparater och lösa smärre driftsproblem.

Min tvättmaskin slås på, men startar inte

Tvättmaskinen tar inte in vatten.

Kontrollera att vattenförsörjnings ventilen är öppen och kontrollera magnetventilen/intagets slangfilter.

Problemet kan bero på elektroniska störningar, i vilket fall en "reset/återställning" skall utföras.

Prova att stänga av maskinen genom att trycka på on/off knappen. Tryck på samma knapp efter några sekunder och starta om maskinen.
Eller:
Prova att dra ur stickproppen och koppla in den igen efter några sekunder.

Även om jag använder ett sköljmedel, märker jag inte några fördelar för min tvätt

Var försiktig med sköljmedels doseringen.

Doseringen får aldrig överskrida "MAX"som visas på tvättmedels facket.

Tvättprogrammet jag använder verkar bli längre än den som anges i bruksanvisningen

Kom ihåg att den tid som anges i bruksanvisningen endast är vägledande och varierar beroende på intag av vattentemperatur, rumstemperatur, spänningen, vikt och typ av belastning.

Tiden som visas på displayen matchar inte den faktiska varaktigheten av cykeln

Kom ihåg att den tid som anges i bruksanvisningen endast är vägledande och varierar beroende på intag av vattentemperatur, rumstemperatur, spänningen, vikt och typ av belastning.

Jag kräver klarhet i hur man tvättar ylleplagg

Ull kläder är mycket känsliga och kräver särskilda tvättprogram.

Kontroller at du bruker det mest passende programmet for ull plaggene du vasker.

Ull klær absorberer mye vann under vasking.

Undvik att lasta tvättmaskinen för mycket och kontrollera maximala lastkapaciteten som anges i bruksanvisningen.

Jag upplever mindre elektriska stötar vid beröring av tvättmaskinen

Förmodligen är ditt hems elektriska krets inte ordentligt jordad. I detta fall kommer störnings filtret ge ifrån sig små elektriska stötar på ca 3mA genom den person som vidrör tvättmaskinen.

Kontrollera att ditt hems krets har ett jordningssystem, huruvida detta är korrekt ansluten till uttaget som maskinen är ansluten till eller om kontakten har en jordledning. Om du har bytt uttaget, kontrollera att jordningssystemet är korrekt ansluten till det.

Tvättmaskinen verkar förbruka för mycket energi

Tvättmaskinerna är certifierade enligt europeisk lagstiftning.

Jag är rädd att min tvättmaskin inte tar in tillräckligt med vatten

Bättre tvätt effektivitet innebär minskad vattenförbrukning.

Oroa dig inte om du tittar genom luckan och märker att trumman är inte full av vatten: Det innebär att din tvättmaskin förbrukar mindre samtidigt som den ger utmärkt tvättresultat.

Jag är inte nöjd med min tvättmaskins tvättresultat

Var försiktig med vilket tvätt program du använder: det kanske inte är lämpligt för den typen av fläckar.

Välj det lämpligaste programmet beroende på typ av tvätt och graden av smuts.

Särskilt envisa eller torra fläckar kan vara svåra att få bort.

Vi rekommenderar förbehandling av de mest envisa fläckar och smuts innan du sätter in tvätten i tvättmaskinen. Vissa typer av envis smuts (t.ex. olje fläckar) kommer inte att försvinna om den tvättas i vatten, bara genom kemtvätt

Vilken typ av tvättmedel använder du?

Pulver tvättmedel är effektivare än flytande tvättmedel när det används på starkt smutsade bomullsplagg, till exempel.

Luckan kan inte öppnas: den verkar vara blockerad

Luckan förblir låst och tvättmaskinen tycks ha stannat med vatten i trumman.

Kontrollera vilken typ av program som valdes och om det finns några blinkande LED-lampor.
Eller:
Ett blinkande sköljfas LED-ljus eller ikon och dörrlås indikator lyser fast betyder att tvättmaskinen är i HYDROSTOP läge, vilket är helt normalt när man valt vissa funktioner (t.ex. Easy Iron). Tryck på START / RESET eller ON-OFF knappen för att komplettera programmet och placera vredet på utpumpnings symbolen: tryck på START / RESET eller ON-OFF knappen igen.

Tvättmaskinen verkar hela tiden ta in vatten för att sen pumpa ut det igen

Kontrollera att dräneringsslangen inte vart klämd under installationen.

Tänk på att slangen måste fästas på en höjd av minst 60 cm.

Jag kan inte förstå när tvättmaskinen avslutar den programmerade tvättcykeln

Tvättmaskinen är förmodligen blockerad under tvättnings fasen.

Håll START/RESET-knappen för att avsluta programmet och vrid sen vredet till utpumpnings symbolen och tryck på START/RESET knappen igen.

När centrifugeringen avslutats roterar trumman sakta men programmet verkar inte avslutas

Maskinen är i efterbehandlings fasen (tvätt uppdelning) som ingår i ”easy iron” tillvalet.

Håll START/RESET eller ON/OFF knappen för att avsluta programmet: om problemet kvarstår i de olika tvättprogrammen, rekommenderar vi att du kontaktar en tekniker.

Varför tar maskinen aldrig in vatten och varför går den så kort stund i tvättprogrammet (ca. 3 minuter)?

Tvättmaskinen har förmodligen hamnat i Demoläget som finns med på flera modeller.

"Demo" eller "Test" visas på displayen. Tryck på knappen RESET för att avsluta funktionen. Tryck och håll sen samtidigt ned ON/OFF och START/RESET knapparna tills "OFF" visas på displayen.

Skylle fasen til min Moon vaskemaskin synes ikke å fungere riktig

Kläder slits sönder under tvätt

Särskilt ömtåliga plagg (t.ex. underkläder) kan skadas vid centrifugering.

Försök lägga "lätt" tvätt i särskilda tvätt påsar eller inuti örngott.

Denna typ av problem kan bero på främmande föremål i trumman (t.ex. mynt, knappar).

Ta försiktigt bort eventuella främmande föremål från trumman.

Gummirester på kläder kan orsaka att plagg slits under spincykler över 1.000 rpm.

Kontrollera att tvättmaskinen inte har lastats över den fastställda gränsen. Om problemet kvarstår i nästa tvättprogram, rekommenderar vi att fastställa ett möte med våra tekniker.

Använder du blekmedel korrekt?

Lägg inte blekmedel tillsammans med tvättmedlet. Blekmedel måste släppas in i maskinen under kalltvätt program och måste därför läggas i en särskild insats.

Tvättmaskinen blockeras under tvätt

Vattenförsörjningens ventil kanske är avstängd.

Se till att vattenförsörjningens ventil har öppnats ordentligt.

Tvättmaskinen tömmer inte korrekt.

Kontrollera att pumpen tömmer och avlopp fungerar korrekt: ta bort eventuella främmande föremål från pumpen. Prova lossa avloppsslangen och töm allt återstående vatten.

Kanske tvättmaskinen inte är ordentligt ansluten till elnätet.

Har du kontrollerat att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget? Fungerar uttaget du använder? Om du vill kontrollera, anslut en annan apparat till den (t.ex. hårtork).

Tvättmaskinens centrifugering verkar inte fungera

Kanske Easy Iron knappen har tryckts in. Detta alternativ aktiverar centrifugeringen men på lägre varvtal (dvs. färre rpm).

Använder du Easy Iron alternativet? Försök att annullera alternativet från programmet.

Du kan ha avaktiverat centrifugeringen.

Kontrollera att du inte har avaktiverat centrifugering genom den relaterade knappen/alternativ.

Tvättmaskinen tömmer vatten före varje centrifugering: Detta inträffar inte om avloppspumpen eller avloppsslangen är igensatt.

Kontrollera att pump eller avlopp fungerar korrekt: ta bort eventuella främmande föremål från pumpen. Prova lossa avloppsslangen och töm allt återstående vatten.

Tvättcykeln är störande (oljud)

När du installerar tvättmaskinen, måste transportbultarna längst bak på maskinen tas bort.

Kontrollera att transportbultarna har tagits bort och att dessa och fästelementen inte har fallit in i tvättmaskinen (prova att luta maskinen en aning framåt för att ta bort dem).

Tvättmaskinen kan vara högljudd under tvättcykler om främmande objekt finns inne i trumman.

Titta noga igenom luckan och kontrollera även att pumpen är fri från främmande föremål.
Om du använder en tvätt boll kan ljudnivån bero på dennes rörelse inne i trumman.

Tvättmaskinen avger ett ljud som liknar ett högfrekvent brus

Det oljud som hörs är typiskt för tvättmaskiner med borstmotorer.

Konsultera bruksanvisningen för att avgöra vilken typ av tvättmaskin du köpt: om den överensstämmer med en modell med borstmotor, är det oljud som du hör normalt.

Maskinen sköljer inte ordentligt och rester av tvättmedel finns kvar efter tvätt

Överdriven eller felaktig användning av tvätt-och rengöringsmedel (t.ex. handtvättnings tvättmedel) och tillsatser kan ge alltför mycket skum och lämna rester.

Kontrollera mängd och typ av tvättmedel och tillsatser som du använder för tvätt. Pulver tvättmedel får inte användas för tvätt av mörka kläder eller för snabb 30-minuters program, men bara för bomulls program och vid temperaturer över 40° C.

Använder ni ofta flytande tvättmedel?

Om ni ofta använder flytande tvättmedel, rekommenderar vi följande enkla underhållsarbete på tvättmaskinen: kör helt enkelt ett högt temperatur tvättprogram med maskinen tom efter 6 månader.

Diskmedels tabletten är intakt/ej upplöst i slutet av programmet

Den nedre spolarmen har lossnat

För att underlätta rengöring, kan den nedre spolarmen lossas "snabbt".

Det är inte trasig: bara kläm fast den igen och se till att inte skada de två stöd flikarna.

Det diskprogram jag valt verkar bli längre än den som anges i bruksanvisningen

Längden på korttids program, tablett och Good Night alternativen kan variera väsentligt jämfört med den tid som anges i bruksanvisningen.

Good Night Alternativet kan vara upp till fyra timmar. Tablett alternativet kan öka programmets löptid med cirka 10/15% jämfört med den tid som anges i bruksanvisningen.

Jag upplever mindre elektriska stötar vid beröring av diskmaskinen

Jordning kan inte garanteras om diskmaskinens strömkabeln har anslutits till en adapter av italiensk typ.

Kontrollera adaptern och kontrollera dess lämplighet: den måste alltid ha en jord plint.

Jag är inte nöjd med min diskmaskins torknings resultat

Programmet du valt omfattar inte torkning.

I dagligt diskprogram till exempel, ingår inte torkning eftersom det är bland de snabba programmen (dvs 1 timmes varaktighet).

Har du lagt ättika i spolglans facket?

I motsats till den vanliga uppfattningen att ättika skulle hjälpa har ättika motsatta egenskaper jämfört med spolglans och bildar ett grovt lager på disken vilket försvårar torkningen.

Användning av multifunktions tabletter (t.ex. 3-i-ett diskmedel mm) kan bidra med överdriven skum uppbyggnad och kan försvåra diskmaskinens torknings resultat.

I huvudsak beror torkresultatet på om användning av spolglans av kvalitet hälls i de anvisade facket. Om du föredrar att använda disktabletter, rekommenderar vi att du använder en halv tablett per tvättprogram och lägga flytande spolglans i anvisat fack.

Min diskmaskin lämnar svåra vita fläckar på disk som inte ens går bort efter diskning med rinnande vatten

Den vita fläckarna kan orsakats av de nivåer av vattenhårdhet i ditt vattenförsörjnings nätverk och, framför allt, felaktig inställning av den relaterade parametern på din diskmaskin.

Om ditt vattenledningsnät har särskilt hög vatten hårdhet, ställ in "vattnets hårdhet" parameter över nivåerna 4 eller 5 (diskmaskinens grundinställning är 3).
Eller:
Om problemet kvarstår, installera en Calblock anordning som kan köpas på Indesits Technical Assistance Centers.

Fläckarna kan bero på överdriven uppbyggnad av skum när multifunktions tabletter (t.ex. 3-i-ett diskmedel etc.) används.

Ställ in tablett alternativet, om det finns på din modell, för varje diskprogram.
Eller:
Om din modell inte har tablett alternativet, prova med en halv tablett per cykel.
Eller:
Förbättrat disk resultat kan uppnås med hjälp av pulver diskmedel med tillägg av spolglans i rätt fack.

Jag är inte nöjd med min diskmaskins diskresultat

Den disk som ligger i diskmaskinen har för-rengjorts med en svamp indränkt i hand diskmedel.

Hand diskmedel har en hög skumproducerande potential och är inte lämpliga för diskmaskins cykler. Du bör undvika att införa dem i maskinen, om än i små mängder.

Du använde antagligen för mycket spolglans i föregående program och det svämmade delvis ur sitt fack.

Spolglans som flödar ur sitt fack och kommer i kontakt med kallt vatten skapar en hög, oönskad mängd skum som även kan läcka ut från diskmaskinens dörr. När du lägger till spolglans, vara noga med att ta bort utspilld vätska med en trasa.

Spolarmens hål kan vara igensatt av matrester.

Rengör hålen med en liten pincett och var noga med att inte skada filtret.

Kanske du har valt ett olämpligt diskprogram för typen av disk.

Prova att välja ett diskprogram som är anpassat för mer envis smuts.

Felaktigt arrangemang av disk kan ha blockerat diskmaskinens spolarmar.

Innan du startar programmet, prova att ge diskmaskinen en liten knuff för att aktivera korrekt rotation av spolarmen.

Min diskmaskin kan slås på, men startar inte

Problemet kan bero på elektroniska störningar, i vilket fall en "reset" skall utföras.

Prova att stänga av diskmaskinen genom att trycka på av / på-knappen. Tryck på samma knapp efter några sekunder och starta om maskinen. Allt okej?
Eller:
Prova att dra ur stickproppen och koppla in den igen efter några sekunder. Allt okej?

Diskmaskinen får inte in vatten korrekt och blockeras till följd av detta.

Inlopps slangens filter kan vara igensatt av sand/kalk: prova att lossa inlopps slangen från vatten ventilen och rengör filtret.
Eller:
Kontrollera att vattenförsörjningens ventil är öppen eller att det inte finns några avbrott i vattenförsörjningen.
Eller:
Vattenledningsnätets tryck kan vara för låg: kontrollera om det inte är lägre än 0,5 bar.
Eller:
Kontrollera att dräneringsslangen inte vart klämd under installationen.
Eller:
Vänta minst 5 minuter: förutom att vara mycket tyst, är magnetventilen långsammare jämfört med gamla magnetventiler.

Diskmaskinen tömmer inte ordentligt. Om detta inträffar bör programmets indikatorer blinka.

Kontrollera att avloppsslangen inte vart klämd under installationen.
Eller:
Kanske installatören glömde att ta bort locket från avloppsslangen: kontrollera att slangen är ordentligt isatt i avloppet i ditt hems VVS-system.
Eller:
De avlopp i ditt hems VVS-system kan vara igensatta: ta bort slangen från avlopp och töm resterande vatten i en hink.

Märkliga blåaktiga märken visas på kanterna av min diskmaskins dörr

Vatten läcker från diskmaskins dörren

Du använde antagligen för mycket spolglans i föregående cykel och det svämmade delvis ur sitt fack.

Spolglans som flödar ur sitt fack och kommer i kontakt med kallt vatten skapar en hög, oönskad mängd skum som även kan läcka ut från diskmaskinens dörr. När du lägger till spolglans, vara noga med att ta bort utspilld vätska med en trasa.

Diskmaskinen verkar alltför högljudd under diskprocessen

Vibrationer eller väsande ljud kan bero på överdriven ansamling av skum när multifunktions tabletter (t.ex. 3-i-ett diskmedel etc.) används

Ställ in tablett alternativet, om det finns på din modell, för varje diskprogram.
Eller:
Om din modell inte har tablett alternativet, prova med en halv tablett per cykel.
Eller:
Förbättrat disk resultat kan uppnås med hjälp av pulver diskmedel med tillägg av spolglans i rätt fack.

Samma program indikator visas varje gång jag slår på maskinen

Diskmaskinen har utfört programmet du valt.

Den "mest använda program minnes"-funktionen lagrar de mest använda programmen som maskinen sedan upprepar varje gång den startas om, av praktiska skäl. För att ändra programmet, välj helt enkelt önskat program genom att trycka på knappen "P" och stäng diskmaskinsluckan.

Diskmaskinen kör alltid ut samma program eller verkar ha ändrat den under diskning

Diskmaskinen har utfört programmet du valt.

Den "mest använda program minnes"-funktionen lagrar de mest använda programmen som maskinen sedan upprepar varje gång den startas om, av praktiska skäl. För att ändra programmet, välj helt enkelt önskat program genom att trycka på knappen "P" och stäng diskmaskinsluckan.

Program väljaren fungerar inte

Diskmaskinen får inte in vatten korrekt och blockeras till följd av detta.

Inlopps slangens filter kan vara igensatt av sand/kalk: prova att lossa inlopps slangen från vatten ventilen och rengör filtret.
Eller:
Kontrollera att vattenförsörjningens ventil är öppen eller att det inte finns några avbrott i vattenförsörjningen.
Eller:
Vattenledningsnätets tryck kan vara för låg: kontrollera om det inte är lägre än 0,5 bar.
Eller:
Kontrollera att dräneringsslangen inte vart klämd under installationen.
Eller:
Vänta minst 5 minuter: förutom att vara mycket tyst, är magnetventilen långsammare jämfört med gamla magnetventiler.

Diskmaskinen tömmer inte ordentligt. Om detta inträffar bör programmets indikatorer blinka.

Kontrollera att avloppsslangen inte vart klämd under installationen.
Eller:
Kanske installatören glömde att ta bort locket från avloppsslangen: kontrollera att slangen är ordentligt isatt i avloppet i ditt hems VVS-system.
Eller:
De avlopp i ditt hems VVS-system kan vara igensatta: ta bort slangen från avlopp och töm resterande vatten i en hink.

Problemet kan bero på elektroniska störningar, i vilket fall en "reset" skall utföras.

Prova att stänga av diskmaskinen genom att trycka på av/på-knappen. Tryck på samma knapp efter några sekunder för att starta om maskinen. Allt okej?
Eller:
Prova att dra ur stickproppen och koppla in den igen efter några sekunder. Allt okej?

Diskmaskinen svarar inte på paneltryckningar

Diskmaskinen får inte in vatten korrekt och blockeras till följd av detta.

Inlopps slangens filter kan vara igensatt av sand/kalk: prova att lossa inlopps slangen från vatten ventilen och rengör filtret.
Eller:
Kontrollera att vattenförsörjningens ventil är öppen eller att det inte finns några avbrott i vattenförsörjningen.
Eller:
Vattenledningsnätets tryck kan vara för låg: kontrollera om det inte är lägre än 0,5 bar.
Eller:
Kontrollera att dräneringsslangen inte vart klämd under installationen.
Eller:
Vänta minst 5 minuter: förutom att vara mycket tyst, är magnetventilen långsammare jämfört med gamla magnetventiler.

Diskmaskinen tömmer inte ordentligt. Om detta inträffar bör programmets indikatorer blinka.

Kontrollera att avloppsslangen inte vart klämd under installationen.
Eller:
Kanske installatören glömde att ta bort locket från avloppsslangen: kontrollera att slangen är ordentligt isatt i avloppet i ditt hems VVS-system.
Eller:
De avlopp i ditt hems VVS-system kan vara igensatta: ta bort slangen från avlopp och töm resterande vatten i en hink.

Problemet kan bero på elektroniska störningar, i vilket fall en "reset" skall utföras.

Prova att stänga av diskmaskinen genom att trycka på av / på-knappen. Tryck på samma knapp efter några sekunder för att starta om maskinen. Allt okej?
Eller:
Prova att dra ur stickproppen och koppla in den igen efter några sekunder. Allt okej?

Det finns märkliga vattenläckage

Kanske termostaten inte är rätt inställd.

Temperaturen bör vara högre. Under vintermånaderna ska termostaten vara inställd till mellan 1 och 2: denna nivå måste ökas (t.ex. från 1 till 3) under vintern, medan vi föreslår att sänka den till 2 under sommaren.
Eller:
Om ditt kylskåp är utrustad med en display, kom ihåg att de nummer som visas endast är vägledande. Den idealiska temperaturen är 5° C. Om temperaturen stiger (till exempel upp till 6° C) under vinterhalvåret, rekommenderar vi att sänka temperaturen till +4° C. Under sommarmånaderna måste alla låga temperaturer höjas (t.ex. från +2° C till +5° C).

Har vatten läckt ut från bakre delen av kylskåpet, nära motorn?

Kontrollera om kylskåps dörrarna stängs ordentligt. Om problemet kvarstår föreslår vi att du kontaktar en tekniker.

Såg du något vatten i grönsakslådan? Hålet vilket vattnet passerar igenom kan ha blockerats.

Försök att rengöra kanalen med rengöringsborsten som tillhandahållts.

Isklumpar bildas inuti kylskåpet

Den integrerade kylskåpet kanske inte har installerats korrekt.

Kontrollera installationen och kontakta en tekniker om det behövs.

Är kylskåpets dörrar ordentligt stängda?

Om kylskåpet är av en fristående modell, kontrollera om dörrarna stängs ordentligt och fullt ut. Om dörrarna inte har hängts om korrekt kan dörrens tätning/prestanda orsaka dessa relaterade problem. Om problemet kvarstår, kontakta en tekniker.

Isbildning i frysen kan bero på felaktig justering av termostaten.

Kontrollera termostatens nivå. Lämna dörrarna öppna för att låta isen smälta och ställ in termostaten nivå till mellan 1 och 2. Om kylskåpet är utrustad med en display, vänta tills frysen når en temperatur på -18° C.

Om du upptäcker isblock i kylskåpet, kanske termostaten inte har justerats korrekt.

Kontrollera termostatens nivå. Lämna dörrarna öppna för att låta isen smälta och ställ in termostaten nivå till mellan 1 och 2. Om kylskåpet är utrustad med en display, vänta tills den når en temperatur på 6 ° C.

Även fast jag har ett no frost kylskåp, byggs frost upp i kyldelen och is i frysen

Uppackade behållare och oförpackade livsmedel som placerats i kyldelen kan orsaka att frost formeras.

Kom alltid ihåg att täcka behållare och att linda rester med film, påsar eller andra lämpliga behållare.

No Frost systemet övervakar kontinuerligt fukthalt och funktioner tack vare den inre luftcirkulation.

Kontrollera att den inre luftcirkulationens utblås inte av misstag har varit blockerad och i så fall frigör den.

Kondens byggs upp

Kondens på den centrala fliken kan bero på klimatet, framför allt förhöjd luftfuktighet under säsong.

Försök med att justera termostatens inställning: om kondens fortsätts att byggas upp, föreslår vi att du kontaktar en tekniker.

Om du märker kondens i grönsakslådorna, är troligen termostaten inte korrekt inställd.

Temperaturen bör vara högre. Under vintermånaderna ska termostaten vara inställd till mellan 1 och 2: denna nivå måste ökas (t.ex. från 1 till 3) under vintern, medan vi föreslår att sänka den till 2 under sommaren.
Eller:
Om ditt kylskåp är utrustad med en display, kom ihåg att de nummer som visas endast är vägledande. Den idealiska temperaturen är 5° C. Om temperaturen stiger (till exempel upp till 6° C) under vinterhalvåret, rekommenderar vi att sänka temperaturen till +4° C. Under sommarmånaderna måste alla låga temperaturer höjas (t.ex. från +2° C till +5° C).

Kylskåpets dörrar stänger inte ordentligt

För det första kontrollera att dörrtätningarna är intakta.

Försök att identifiera vilken typ av tätning (dvs. skruva-på eller skummade sigill) ersätt sedan denna.

Mitt kylskåp verkar inte kyla tillräckligt

Rätt kyla beror också på hur livsmedel är placerade inne i kylen och hur de är placerade på olika hyllor.

Först och främst kontrollera att hyllorna inte innehåller alltför många livsmedel och att de senare inte vidrör väggarna i kylskåpet.

Integrerat kylskåp måste installeras korrekt genom att lämna tillräckligt utrymme för luftning. Även vid installation av fristående kylskåp, måste tillräckligt utrymme lämnas mellan de kylens bakre del och väggen för att garantera en god luftcirkulation.

I båda fallen kontrollera om luften cirkulerar ordentligt. När det gäller fristående kylskåp, kontrollera att de distanser som (medföljer) är korrekt fast hakade på den bakre delen av apparaten.

Om ditt kylskåp är utrustad med en display, kom ihåg att de nummer som visas endast är vägledande.

Om ditt kylskåp är utrustad med en display, kom ihåg att de nummer som visas endast är vägledande. Den idealiska temperaturen är 5° C. Om temperaturen stiger (till exempel upp till 6° C) under vinterhalvåret, rekommenderar vi att sänka temperaturen till +4° C. Under sommarmånaderna måste alla låga temperaturer höjas (t.ex. från +2° C till +5° C).

Har du justerat termostaten på rätt sätt?

Tänk på att termostaten nivå måste höjas (t.ex. från 1 till 3) under vintern. På sommaren rekommenderar vi att placera den på nivå 2.

Ventilationsgaller får inte hindras av tråg eller plattor.

Kontrollera att alla luftgaller är fria och flytta containrar som blockerar deras relaterade utblås.

Varför är mitt kylskåp högljutt?

Många av de små ljud som avges av kylskåpet visar att det fungerar.

Det är inte nödvändigt att kontakta en tekniker om oljudet du hör liknar ett bubblande ljud: det visar den normala cirkulationen av köldmediet inuti kretsen.
Eller:
Ett ljud som påminner om ett prasslande ljud kan bero på luften som optimerar fördelning av kylan inuti kylskåpet.
Eller:
Det surrande ljudet du hör indikerar normal drift av motorn/kompressorn som sitter på bakkanten på produkten.
Eller:
Ett ljud som liknar ett gnuggande ljud kan orsakas av fläkten som bankar mot plast väggen i kylen. Om ljudet försvinner när du öppnar dörren, föreslår vi att du kontaktar en tekniker.
Eller:
Kylskåpet kan vibrera om det inte är riktigt i nivå med golvet eller om den vidrör väggen eller andra köksskåps möbler. Kraftiga vibrationer kan också orsakas av inre hyllor som vibrerar/kolliderar eller som är felplacerade, eller det kan bero på flaskor och andra förpackningar.

Jag tror att kompressorn har en del problem och inte fungerar korrekt

Om kompressorn arbetar kontinuerligt, har du kanske inte justerat kylens termostat korrekt.

Under vintermånaderna, bör termostat vara satt till mellan 1 och 2: denna nivå måste ökas (t.ex. från 1 till 3) under vintern, medan vi föreslår att sänka den till 2 under sommaren.

Jag skulle vilja att justera kylens termostat

För optimal konservering av livsmedel måste kylens termostat nivå vara rätt inställd, särskilt när det visar sig att den relaterade inställningen är olämplig.

Under vintermånaderna, bör termostat vara satt till mellan 1 och 2: denna nivå måste ökas (t.ex. från 1 till 3) under vintern, medan vi föreslår att sänka den till 2 under sommaren.

Den elektroniska tändningen fungerar inte

Den elektriska tändningen måste vara aktiverad på alla spisens brännare samtidigt.

Om den elektroniska tändningen av en av brännarna fortfarande inte fungerar, föreslår vi att ringa en tekniker.

Om hällen var rengjord nyligen, kanske brännaren och lock ej är rätt centrerad.

Låt brännaren torka kontrollera sedan om den fungerar korrekt.

Misslyckad tändning av hällen kan ha orsakas av att tändstiftet inte kommer i kontakt med brännaren.

Märker du någon gnista när du försöker tända hällen? Försöka tända hällen med en kastrull ovanpå brännaren. För medelstora till stora brännare, ställ vredet till lägsta möjliga nivå.

Jag märker att kokkärlen svärta ned onormalt

Gasen kan innehålla föroreningar.

Kontrollera färgen på lågan medan brännaren är påslagen vid maximal effekt: om gasen är ren, skall lågan vara blå/ljusblå med inslag av orange.
Eller:
Om lågan är orange eller om det innehåller vitaktiga strimmor, kan gasen innehålla föroreningar.

För att garantera korrekt förbränning, är det viktigt att brännare och lock är korrekt placerade.

Kontrollera alltid brännare och lock och se till att de är korrekt placerade.

Jag vill vara säker på att säkerhetsventilen fungerar korrekt

Om din häll modell är utrustad med en säkerhetsventil, kan du utföra ett enkelt test för att kontrollera om den fungerar korrekt.

När hällen har svalnat, lämna gaskranarna öppna utan att slå på dem och passera en låga över samtliga brännare. Om säkerhetsventilen fungerar väl bör de brännarna inte antändas.
Eller:
Även om en enstaka brännare antänds, föreslår vi att du kontaktar en tekniker.

Tändningens vred är särskilt varmt

Kontrollera storleken på kokkärlen: särskilt stora stekpannor kan leda till överhettning.

Kontrollera alltid att kärlens mått är lämpliga för brännaren som används (enligt vad som anges i bruksanvisningen).

Tillagar ni rätter som kräver lång tillagningstid?

Värme kan nå alla delar av hällen, inklusive rattar, genom värmeledning.

Hällens lock är skadat

Undvik att stänga locket medan brännarna fortfarande är heta!

Kontrollera alltid brännarens temperatur innan du stänger locket. Tänk på att byte av lock inte täcks av garantin. Undvik rengöring av locket med kallt vatten medans den fortfarande är varm.

Jag kan känna att det luktar gas

Det är grundläggande att kontrollera att gasslangen är intakt.

Om det är av gummi (detta material kan användas för köks spishällar), kontrollera att den inte är gammal: den måste normalt bytas vart 5:e år.
Eller:
Med tanke på att de är integrerade anordningar, en spishälls gas ledningar bör vara av stål

Gasen antänds inte

Har du kontrollerat gasslangen?

Kontrollera om det finns några böjar i gas-slangen som kan hindra flödet av gas. Undanröj alla krökar genom att ändra slangens ståndpunkt.

Om du har rengjort hällen nyligen, kanske brännarna fortfarande är blöta.

Låt brännaren torka kontrollera sedan om den fungerar korrekt.

Om din häll modell inkluderar automatisk tändnings funktion,och gasen inte antänds kan detta vara orsakats av tändstiftet som inte kommer i kontakt med brännaren.

Märker du någon gnista när du försöker tända hällen? Försöka tända hällen med en kastrull ovanpå brännaren. För medelstora till stora brännare, ställ vredet till lägsta möjliga nivå.

Har du kontrollerat gaskranarna?

Kontrollera om gas kranen är öppen.

Hällens brännare är störande

Problemet kan bero på olämpliga munstycken.

Kontrollera att munstyckena är lämpliga för den typ av gas som används: Om inte, ersätt dem med original reservdelar.

Metangas kan verka bullrigare beroende på trycket den utövar när den flyter genom rörledningarna.

Kontrollera om brännarens buller är konstant eller om det sker vid särskilda tillfällen enbart.
Eller:
Gas trycket måste kontrolleras av en gas tekniker.

Ugnen slås inte på efter att den programmerats och startar inte

Kontrollera matlagnings inställningarna: De kan variera beroende på vilken typ av ugn du använder.

Om ugnen är en mekanisk modell bör den vara inställd på manuellt läge för att starta programmering.
Eller:
Om du använder en elektronisk modell som innehåller en skärm, ska det valda läget bekräftas genom att trycka på den relativa knappen på displayen. Om ugnen inte får bekräftelse inom ett par minuter, avbryter den inställningen och "END" visas på displayen.

Matlagningen verkar inte alltid vara jämn

Förvärmning fasen är både nödvändig och viktig för att skapa största möjliga jämnhet i matlagningen.

Starta förvärmning fasen genom att slå på ugnen på högsta temperaturen: vänta tills termostat lampan slocknar. Välj temperatur eller tillagnings läge innan maten placeras i ugnen.

Har du inte stängt luckan ordentligt?

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd och att de ugnstätningarna är intakta.
Eller:
Om dörren inte tätar tätt när den är stängd, föreslår vi att du kontaktar en tekniker.

Om du använder flera ugns hyllor, kan hända att maten inte lagas jämnt.

Kom ihåg att vända på maträtens positioner på olika hyllor och ta bort rätter vid olika tidpunkter beroende på hur väl tillagade de är.

Placeringen av droppbrickan kan också påverka matlagningens jämnhet och kvalitet.

Droppbrickan är mest lämpad att placeras i mitten av ugnen.

Ugnen gräddar inte insidan av degen

Ugnen har inte nödvändigtvis ett tekniskt problem, utan kanske du inte använder den optimalt.

Prova att använda mindre vätska för att öka degens konsistens: detta minskar temperaturen och ökar tillagningstiden. Slutresultatet kommer att bli mer jämnt både internt och externt.

Jag märker att kondens bildas på ugnsluckan och ofta på intilliggande skåp med

Kondens bildningen innebär inte nödvändigtvis ugns fel: det kan uppstå på ugnar som inte har tangentiella kylsystem.

Om ugnen du använder har ett tangentiellt kylsystem, föreslår vi att kontrollera om det senare fungerar och kontrolla om eventuell luft läcker från dörren.
Eller:
Om problemet kvarstår föreslår vi att du kontaktar en tekniker

Ugnsluckan och handtag har en tendens att överhettas

Ugnar utan tangentiellt kylsystem kan nå höga temperaturer.

Överhettning innebär inte nödvändigtvis ugns fel.

Tillagar ni rätter som kräver långa tillagningstider?

Värme kan nå alla delar av apparaten, inklusive dörr och handtag, genom värmeledning.
Eller:
Om ugnen du använder har ett tangentiellt kylsystem, föreslår vi att kontrollera om det senare fungerar och kontroll för eventuell luft läcker från dörren.
Eller:
Om problemet kvarstår föreslår vi att du kontaktar en tekniker

Jag skulle vilja lägga till ugns guider inne i ugnen

Kontrollera vilken typ av ugn och den interna ungs strukturen.

Om ugnsguiderna är gjutna på insidan kan du inte lägga på några ytterligare för dem som redan monterats.
Eller:
Om guiderna är gjorda av metall galler, kan du lägga till ytterligare guider.

Vilka typer av behållare får jag använda i mikrovågsugnen?

Det är mycket viktigt att använda rätt material inuti mikrovågsugnen för att undvika irreparabla skador på ugnen som kan hindra dess funktion.

Undvik att använda metall eller aluminium föremål, guldkantade tallrikar, aluminiumfolie och vassa metallföremål.

Hur kan jag byta ut mikrovågsugnens interna lampa?

Om lampan är trasig, måste delen avlägsnas.

Vi föreslår att du kontaktar en tekniker.

Ugnen avger konstiga gnistor under tillagningen

Gnistor kan orsakas av metalliska material/föremål eller på grund av ett skadat inre.

Om du märker försämringar internt föreslår vi att du kontaktar en tekniker.

Det är sant att mikrovågsugnar är farliga?

Mikrovågor är absolut inte farliga. Dessutom kan alla typer av livsmedel tillagas i mikrovågsugn, med undantag för ägg och kastanjer.

Undvik uppvärmning av vätskor i slutna behållare eftersom de kan explodera.
Eller:
Undvik att öppna ugnsluckan under bruk: du kan äventyra apparatens funktion. Innan du öppnar dörren, avbryt tillagningen genom att bruka tillbörligt vred.

Are you missing the instruction manual of your appliance? Download it from here
Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss