Villkor för att använda webbplatsen

Innehållet på denna site, www.indesit.com (hädanefter "Siten"), inkluderar data, marknader och allt annat innehåll bestående av text och grafik, samt modeller bärande symbolen "©", är skyddad av lagen om upphovsrätt och internationella avtal och andra intellektuella lagar och avtal.

Innehållet på sidorna på Siten är Copyright © 2000-2009 Indesit Company SpA. (hädanefter "Bolaget"). Alla rättigheter är reserverade. Innehållet på sidorna på Siten kan inte, helt eller delvis, kopieras, reproduceras, överföras, nerladdas, publiceras eller distribueras på något annat sätt utan skriftligt godkännande från Bolaget med undantag för lagring i användarens egen dator och utskrifter av utdrag av sider från denna Site för uteslutande personligt bruk.

Varumärken och loggor som visas på denna Site ägs av Indesit Company SpA. De får inte användas på något annat område på Internet än Siten utan skriftligt godkännande från Bolaget.

Bolaget frånskriver sig allt ansvar för material skapat eller publicerat av tredjepart som Siten länkar till. Personer som besöker en sida knuten till Siten www..indesit.com gör det på eget ansvar, och påtar sig alla nödvändiga åtgärder mot virus och andra korrupta element. Länkar till andra nätsidor innebär inte att Bolaget sponsrar eller är tillknuten organisationer som erbjuder de tjänster som beskrivs på sådana sidor.

Allt material som skickas till Siten, som till exempel via email eller World Wide Web-sidor, bedöms vara av icke-konfidentiell natur. Bolaget skall inte förpliktigas i förhållande till dylikt material, och ska vara fri att reproducera, använda, utleverera, visa, transformera, basera arbete på och distribuera det till 3e part, utan begränsningar. Vidare skall sällskapet vara fri att använda alla ideer, koncept, know-how eller tekniska kunskaper som finns i dylikt material oavsett anledning, inkluderat och utan att vara begränsat till utveckling, produktion och marknadsföring av produkter med dylikt material. Alla som skickar material garanterar att de är publicerbara och samtycker att hålla Bolaget skadefritt från alla tilltag från 3e part i förhållande till dylikt material.

Denna Site ger allmänheten omfattande tillgång till informaton om sitt initiativ också menat för ett professionell publikum (finansanalytikerer och journalister, institutionella och privata investerare). Målet är att ge tillförlitlig, uppdaterad information. Bolaget skall göra alla rimliga ansträngningar för att säkra att informationen som visas på Siten är tillförlitliga och uppdaterade. Det utesluter emellertid inte möjligheten för tillfälliga fel eller förbiseenden. Eventuella signallerade fel skall rättas.