Produkt ur katalogen

Bli inspirerad av andra apparater

USC009/1

Utbytespatron för vattenfilter

Wpros inbyggda utbytespatron för vattenfilter minskar klorsmaken och klorlukten, grumligheten och mängden bly, sediment, smuts och rost. Kapacitet 1 500 liter. Hållbarhet max 4 månader vid kontinuerlig användning. Påverkar inte vattnets ursprungliga kvalitet.

Läs mer